Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

За фирма "БВА и сие" ООД


"БВА и сие" ООД, като правоприемник на СД "БВА – Арабаджиеви и сие" е специализирана, независима фирма, основаваща се на дългогодишен опит в развитието на пожарогасене, защита и сигурност.

Дружеството е основано през 1990 г. като изцяло частна собственост. Водено от предлагане и реализация на проекти, използващи най-новите достижения на противопожарната мисъл, ”БВА и сие” ООД става една от най-успешните и високо уважавани фирми за страната в областта на системите за сигурност.

Със своя над 20 (двадесет) годишен опит фирмата е специализирана в следните дейности и е въвела и поддържа Система за управление на качеството според стандарт ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно БДС ЕN ISO 14001:2005 и Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007:


1. Производство на носими и возими пожарогасители с търговската марка "Спарк", в съответствие с БДС EN 3 и БДС EN 1866.

2. Извършва контрол и техническо обслужване на всички видове пожарогасители съгласно стандарт БДС ISO 11602-2:2000, DIN 14406, част 4, във всички свои сервизни работилници, оборудвани със съвременна техника и стендове. Притежава мобилен сервиз и разполага със собствен транспорт.

3. Осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност (хидростатични изпитания, смяна на вентили, вътрешно почистване и подсушаване, външно почистване и боядисване на съдове (бутилки) за сгъстени и втечнени газове.

4. Доставка и продажба на огнегасителни прахове АВС - стандарт и ВС – стандарт.

5. Доставка и продажба на над 20 (двадесет) вида пянообразуватели и огнезащити за метали, дървесина, текстилни материали, завеси, целулоза, хартия, подови покрития и други.

6. Доставка и продажба на защитни и лични предпазни средства за огън, химикали и газове. Доставка и сервиз на въздушно-дихателни апарати.

7. Производство на табели по противопожарна и трудова безопасност съгласно Наредба РД 07/8 от 20 Декември 2008.

8. Производство на различни видове противопожарни касети и табла, като изработката им (материал, цветова гама и размери) се извършва съобразно желанието на клиента и БДС EN 671-2:2002.

9. Доставка и продажба на противопожарна арматура - хидранти, водовземателни стойки, шлангове, водо и пеноструйници, съединители тип "щорц" и други на фирмите "Haberkorn" – Австрия и "AWG" – Германия.

10. Доставка и ремонт на мотопомпи, производство на "PFJ Pumpen" – Германия.

11. Доставка на противопожарни автомобили на Gimaex–Smitz – Germany, която е в консорциум с Gimaex – USA.

12. В сътрудничество с фирмите "Еsser", "Tyko", "Minimax" – Германия и "УниПОС" – България се извършва проектиране, изграждане и сервиз на системи за пожароизвестяване, пожарогасене (с гасителни агенти вода, пяна, газове и прахове), вентилационни-димоотвеждащи системи и аварийно осветление.

13. Противопожарно обследване на обекти, представляващо комплекс от организационни и технически мероприятия:

14. Организация по пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност.

Нашите клиенти и партньори


Фирмата работи като търговски партньор и е в договорни отношения с енергийни комплекси, предприятия от машиностроителната, химическата промишленост, дървообработване, учебни заведения, банки, строителни фирми, лечебни заведения, хотели, военни поделения, както и много други.

© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.