Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Ръчноносими пожарогасители


Пожарогасител прахов - ВС - АВС - 1 кг.

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт.

 


Пожарогасител прахов - BC - АВС - 2 кг.

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт.


Пожарогасител прахов - ABC - ВС - 6 кг.

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт. 


«123

© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.