Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Возими пожарогасители


Пожарогасител прахов - АВС - ВС - 25 кг

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт.


Пожарогасител прахов - АВС - ВС - 50 кг.

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт.


Пожарогасител прахов - АВС - BC - 100 кг

Съдът се изработва от специална стомана, автоматизираното газово заваряване и последващите изпитания под налягане осигуряват един висок, качествен стандарт.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.