Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Конвенционалнa пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 зони

Пожароизвестителна централа FS 4000 е съвременно, високонадеждно, мултифункционално и универсално изделиет. Предназначена е да приема сигнали от конвенционални ръчни и автомачни пожароизвестители като сигнализира звуково и светлинно за възникналата ситуация Централата има възможност за включване на външни сигнализации и изпълнителни устройства.


Водни пожарогасителни инсталации


Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5100

По-малкия член от семейството на професионални конвенционални централи серия 5000. Модулна централа с изключително богата гама.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.