Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Пожароизвестителни системи и инсталации


Конвенционалнa пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 зони

Пожароизвестителна централа FS 4000 е съвременно, високонадеждно, мултифункционално и универсално изделиет. Предназначена е да приема сигнали от конвенционални ръчни и автомачни пожароизвестители като сигнализира звуково и светлинно за възникналата ситуация Централата има възможност за включване на външни сигнализации и изпълнителни устройства.


Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5100

По-малкия член от семейството на професионални конвенционални централи серия 5000. Модулна централа с изключително богата гама.


Конвенционална пожароизвестителна централа FS5200

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии:© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.