Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Огнегасителни прахове, пянообразуватели и огнезащитни състави


Огнегасителни прахове АBC - BC

Пожарогасителният прах е гасително средство от финно смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.


Пянообразователи

Пенообразувателя е създаден на основата на синтетични повърхностно активни вещества. Комбинацията със стабилизатори и вещества против замръзване, характеризира състава.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.