Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Пенни пожарогасителни инсталации


Конвенционална пожароизвестителна централа FS5200

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии:


Прахови пожарогасителни инсталации© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.