Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Производство на табели по противопожарна и трудова безопасност


Забранено за външни лица!


Ръчен кран 15/15 см.


Внимание! Висока температура! 15/15 см.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.