Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Адресируема пожароизвестителна централа FS6000

Пожароизвестителната система FS 6000 е предназначена за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Предназначена е за средни и големи обекти (училища, библиотеки, хотели, административни сгради) и може да обработи само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя. Използването на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в противопожарната защита.


Газови пожарогасителни инсталации


Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002-4

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002-4 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.