Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002

Високо технологичен клас система предназначена за средни и големи обекти с лесна възможност за разширяемост чрез мрежова работа на 128 централи в реално време.


Оптичен пожароизвестител FD3030

FD 3030 - пожароизвестител оптично-димен, с две защитни мрежи срещу насекоми. Пожароизвестителят е съвместим с основи серия 3000


Топлинен максимален пожароизвестител FD3010

FD 3010 - пожароизвестител топлинен максимален, температурен клас A1S, A2S или BS. Пожароизвестителят е съвместим с основи серия 3000© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.