Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Топлинен диференциален пожароизвестител FD3020

FD 3020 - пожароизвестител топлинен диференциален, температурен клас A2R или BR. Пожароизвестителат е съвместим с основи серия 3000


Противопожарни врати


Димоотвеждащи клапи© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.