Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Евакуационно и аварийно висящо осветление - 6 LED / 120 мин.


Външна сирена SB 112F

SB 112F е предназначена за възпроизвеждане на пожарен звуков сигнал за пожароизвестителни системи. Съвместима е с пожароизвестителните централи, които осигуряват при алармено състояние изход 24 V.


Евакуационно и аварийно осветление - 1 W 6 LED / 300 мин.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.