Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Инженеринг


Вътрешна сирена SV2002F

SV2002F сирената е предназначена за комплектоване на сигнални и пожароизвестителни системи в апартаменти, магазини, офиси, складове и др. в закрити помещения.


Евакуационно и аварийно осветление - 2 W 18LED / 300 мин.


Ръчен пожароизвестител FD3050

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа при ръчно задействане чрез счупване на стъклото на означеното със стрелки място.© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.