Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Конвенционалнa пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 зони


 Конвенционалнa пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 зони
Продуктов код: 000000
Пожароизвестителна централа FS 4000 е съвременно, високонадеждно, мултифункционално и универсално изделиет. Предназначена е да приема сигнали от конвенционални ръчни и автомачни пожароизвестители като сигнализира звуково и светлинно за възникналата ситуация Централата има възможност за включване на външни сигнализации и изпълнителни устройства.

Пожавоизвестителната централа се произвежда в четири модификациии:

  • 2 пожароизвестителни линии FS 4000/2
  • 4 пожароизвестителни линии FS 4000/4
  • 6 пожароизвестителни линии FS 4000/6
  • 8 пожароизвестителни линии FS 4000/8

 

Функционални характеристики

- Следене на линиите и контролируемия изход за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване

- Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване

- Разпознаване на сигнали от ръчни и автоматични пожароизвестители

- Възможност за закъснение на изходите за пожар за време от 1,2,3,4 или 5 минути, след регистриране на състояние Пожар

- Светлинна индикация за състоянията на централата

- Състояние Тест на пожароизвестителните линии

- Възможност за забрана на пожароизвестителните линии

- Възможност за забрана на изходите за пожар
© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.