Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5100


Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5100
Продуктов код: 000001

По-малкия член от семейството на професионални конвенционални централи серия 5000. Модулна централа с изключително богата гама.

 

 

Функции:

- 2 пожароизвестителни линии
- 2 контролируеми изхода
- 2 релейни изхода за пожар
- 1 релеен изход за повреда
- място за акумулатори 2x12VDC/7Ah
- вградена клавиатура за програмиране
- часовник
- енергонезависим архив
- течнокристален дисплей 1х16
- избор на език (български, руски, английски)
- вграден захранващ модул
© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.