Всичко за пожарогасене, защита и сигурност.

Внимание! Опастност от електрически ток! 15/15 см.


Внимание! Опастност от електрически ток! 15/15 см.
Продуктов код: 0578© 2010 БВА и СИЕ ООД. Всичко за пожарогасене, защита и сигурност. Пожарогасители с марка SPARK.